< Back to Transcripts

Vice President Leni Robredo’s Message at Iriga City Grandstand

February 8, 2022
Iriga, Camarines Sur
No items found.

[Bicol 00:53 –03:15] Magandang hapon sa inyong lahat! Magandang hapon. Bago po ako magpatuloy,ako ay nagbibigay-galang kay Mayor Madel Alfelor, ang susunod natingCongresswoman. Nagpapasalamat ako sa imbitasyon na ibinigay sa amin ngayonghapon. Nagpapasalamat po ako kay Governor Nonoy Andaya at kaniyang mgakasamahan. Nagpapasalamat ako kay Congressman Arnie Fuentebella ng 4th districtof Camarines Sur. Kanina pa po kaming umaga magkakasama dahil galing kami sa1st district. Si Vice Governor JJ Pilapil at kaniyang mga kasama. Ang atingboard member candidate si Dante Oliva, Marie Quadrante, Doc Ruperto Alfelor.Narito din po si Mayor Junjun Sorilla ng Bato, VM Nonoy Batacan ng Bato, MayorLeonardo Narito Jr. ng Balatan, VM Maria Cecilia Cuario ng Balatan, Mayor ButchFiguracion ng Nabua, Mayor Margie Aguinillo ng Buhi, Mayor Lyn Malazarte ngBaao, Vice Mayor JDB Bisenio ng Baao. And siyempre, ang susunod na mayor ngIriga, Mayor Nonokoy Alfelor. Narito rin ang susunod na vice mayor ng Iriga,Vice Mayor Sonny Magistrado. Ang susunod din na mayor ng Bula, mayor ReyDecena. Ang susunod na vice mayor Glen Genio ng Bula. Sa inyo pong lahat, mgataga Iriga, mga taga Rinconada, magandang hapon po sa inyong lahat!

[Bicol 03:24 –06:05] Uusog ako dito at baka di niyo ako makita. Ako, palagi akong pumupuntang Iriga. Kada punta ko dito sa Iriga, sinasabi ko kay Mayor Madel na kapag mayokasyon siya, palaging maraming tao pero walang tatalo sa dami ng tao ngayonghapon. Kaya maraming salamat Mayor Madel. Maraming salamat po sa lahat ngkasamahan sa LGU Iriga City. Kami po ay nakikiisa sa inyo.

Nagdesisyon potayong ang Kick Off ng first day ng campaign ngayon, nagdesisyon po tayong saBicol natin isasagawa. Siyempre, sa Bicol kasi taga-rito ako. Hindi langtaga-rito. Dito ako ipinanganak. Dito ako lumaki. Dito ako nag-aral. Dito akonagtrabaho. Dito ko nakatagpo ang aking asawa. Dito ko rin ipinangangak angaking tatlong dalaga na katabi ko. Kaya siyempre, kapag napapalaban ako, lagingang una kong pagpapaalaman ay mga Bikolano. Nagsimula po kami sa 1st District.Sunod naman sa 2nd District. Sunod sa 4th District. Ngayon, sa 5th District.Pagkatapos nito ay pupunta pa kami sa 3rd District. Pero pareho ang sinasabi ngaming mga nakakausap. Ang sinasabi, “Baka pagkakataon na nating magkaroon ngBikolanong presidente.” Mangyayari lang ito kung tayo ay nagdesisyongmagtrabaho, tayo ay nagdesisyong lakarin talaga natin, para maipakilala natinsa labas ng Bicol kung ano ang pagkakakilala niyo sa akin. Pero ito po– Ay,nagrerequest ang iba na sa kanila naman ako tumingin. Pasensya na po. At, dahilang Bicol ko Naga, kahit nakakaunawa ako ng Bicol-Rinconada, hindi akonakakapagsalita ng Bicol-Rinconada. Pahintulutan niyo po akong magsalita munang Tagalog. Pwede?

 Alam po ninyo gaya ng sinabi ko kanina, napakahalgapara sa akin na dito ‘yung unang araw ng kampanya nitong pinakamahirap na labanna sasabakin ko. Pero ito po hindi ako natatakot dahil alam kong kasama kokayo. [cheers] ‘Yan naman ‘yung paniniwala natin, ang paniniwala po natin samabuting pamamahala. ‘Yung pamamahala na hindi nanggagaling sa luma at bulok naklase ng politika. Ang pinaniniwalaan po natin na pamamahala saka mabutingpolitika, ‘yung pinanggagalingan, kabutihan ng loob. Ang pinanggagalingankabutihan ng pamamahala. Ang pinanggalingan ang pagkakasundo sa pag– [inaudible]–pagkasundosa paniniwala. Kaya naman po ako nandito ngayong hapon humaharap sa inyo. Hindilang po ako hihingi ng tulong ninyo na iboto ninyo ako, hinihingi ko din ‘yungtulong ninyo na sana kung iboboto ninyo ako, iboto ninyo din ‘yung lahat ngkasama sa aming ticket, [cheers] magmumula kay Sen Kiko Pangilinan bilang VicePresident. Bakit po mahalaga na makalabas din si Sen. Kiko kung ako ‘yungmagpapangulo? Para po magaan-gaanan ‘yung aking dala-dalahin. [cheers]

 Pero ang pangalawa ko sa inyong pakiusap, sana hindininyo ako tutulungan dahil lang ako Bicolano. Meron pang mas malalim at masmahalagang dahilan maliban sa pagka-Bicolano. At ‘yung mas malalim na dahilan,ito ‘yung pagkakataon natin na baguhin ‘yung takbo ng politika dito sa atingbansa. [cheers] Ito po ‘yung klase ng politika na ang paniniwala natin ito din‘yung dahilan kung bakit hanggang ngayon kahit laging nagpapalit ‘yung atingpinagbobotohan, pareho pa rin ‘yung kalagayan ng ating buhay. Kasi kahitmagpalit ng pangalan, kahit magpalit ng apelyido, kung pareho pa din na bulokna klase ng sistema ng politika, walang pagbabagong mangyayari. Pero angpagbabago hindi ‘yan magmumula sa iisang tao; ang pagbabago magmumula ‘yan saating lahat.

 Ang amin pong opisina maliit lang naman ‘yung pondopero dahil marami sa aming tumitiwala na mga private citizens, marami kamingprogramang nagagawa, marami kaming lugar na natutulungan dahil sakagandahang-loob ng aming partners. Pero pagtinanong ninyo po sila kung bakitsa amin tumutulong ang laging sinasabi, ‘May tiwala ako sa katapatan ninyo’.[cheers] Ang akin pong paniniwala: kung ang mga pinuno mabuti, malinis,mahusay, ang tiwala ng tao ay dadating. At pag tinitiwalaan siya ng tao,magiging kaagapay niya ‘yung tao sa pagharap ng mga suliranin ng ating bansa.Malakas po ‘yung aking loob at may tiwala ako sa inyo. May tiwala po ako sainyo na pag ako binigyan niyo ng pagkakataon, magiging katuwang ko kayo.[cheers] At ‘yung tiwala, hindi po ‘yannadadaan sa politika, hindi po ‘yan nadadaan sa pagka-Bicolano ko din parehoninyo, pero ang tiwala ay pinagtatrabahuhan. Titiwala lang sa akin ‘yungtao pagpinakita ko sa inyo na ako ay isang matino at mahusay na pinuno. At ‘yanpo ‘yung aking commitment sa inyong lahat. Ang commitment ko sa inyong lahat,kung ano po ‘yung klase ng pamamahala na inumpisahan ng aking asawa, nasinundan ko noong ako nag-Congresswoman tapos ngayon Vice President. Pag ako ponaging Pangulo, ganoon pa din kalinis, kahusay, katino na pamamahala ang atingsusundin. [cheers]

Marami po tayong problema ngayon, maramingpagkukulang. Parating ang papangarap natin para sa ating sarili at para saating bansa: sana umangat na ang buhay ng lahat. Pero sasabihin ko po sa inyo,ang pinakakailangan para mag— umangat ang buhay ng lahat: ang gobyernong tapat.[cheers] Kaya hinihingi ko po ‘yung tulong ninyong lahat na sana dito sa labannating ito, magkakasama tayo. Magkakasama nating susugpuin ‘yung mga kasamaanna matagal nang dumidiin sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat po ako sa inyosa pagmamahal na ipinakita ninyo sa amin ngayong araw. Hindi ko po inaasahan naganito kayo kadami dito, lalo na kasi nag-motorcade lang kami. Pero ‘yungpagpunta ninyo, pagpapakita na handa kayong tumulong basta ipakita lang naminsa inyo na karapat-dapat kami ng inyong tulong. [cheers] Kaya maraming-maramingsalamat po sa inyo. [Bicol13:04-13:06] Maraming salamat po sa inyong lahat.

 Kay Mayor— ay sorry, [chant overlapping] may bago nangchant. Si Mayor Mads, ‘yung buong [officialdom 13:24] ng LGU Iriga,nagpapasalamat po kami. May isa na lang akong ihahabol na PS. Alam niyo po,gumagawa kami ng Vaccine Express. Isa sa mga pinuntahan namin dito sa Iriga,alam ‘yun ni Mayor. DIto po kami pinaka nadalian dahil po sa efficiency ngating LGU. [cheers] Kaya ‘yung pasalamat ko po, hindi lang kay Mayor Mads, pero‘yung lahat ng mga opisyales ng LGU Iriga na naging katuwang po natin noongginawa natin ‘yung ating Vaccine Express dito.

 Kami po naglu-look forward kami na marami pang mgapartnerships ang gagawin kaya dapat po pag tinulungan ninyo ako, tutulungan dinsi Mayor Mads para sunod-sunod po ‘yung mga proyektong gagawin natin dito.Hindi na po ako magtatagal, maraming maraming salamat po sa inyong lahat.Mag-iingat po kayo! Pagkatapos po nito, marami pa pala dito. [laughter] Maramingsalamat!

 [Bicol14:44-15:05] Magbibikol na ulit ako at magpapaalam na ako. Magpapaalam na pokami pero bitbit namin ang mainit na pagtanggap niyo sa amin ngayong hapon. Atbitbit po namin ang pagmamahal na ipinakita niyo sa amin. Maraming salamat po.Mabuhay kayong lahat!