Kabataan

Edukasyon

Early Career

Asawa at Pamilya

PAO at SALIGAN

Pagkabiyuda

Kongreso

Bise Presidente

HUDCC

Angat Buhay

Inilunsad noong October 2016, hangarin ng programa na gawing magkatuwang ang publiko at pribadong sektor para tugunan ang mga pangangailangan ng mga pamilya sa mga komunidad sa pinakamalalayo at pinakamahihirap na bahagi ng Pilipinas.

Dahil walang iisang solusyon para tugunan ang kahirapan sa iba’t ibang lugar, sinusuportahan at binibigyang lakas ng OVP na kumilos ang mga mahahalagang sektor sa komunidad (tulad ng mga pamilyang naapektuhan ng sakuna, grassroot stakeholders, urban poor, kababaihan at kabataan) sa pamamagitan ng pakikipagkonsultasyon at pagbuo ng mga programang angkop sa kanila.

COVID-19 Response