"Narating natin ang plano sa pagkokonsulta sa mga eksperto, mga sektor at higit sa lahat, sa harapang pagsaksi sa dinadaanan ng Pilipino."

- VP Leni Robredo

1

Kalayaan mula sa Pangambang Magkasakit

2

Kalayaan sa Gutom

3

Kalayaan sa Kakulangan sa Edukasyon

1

Kalayaan mula sa Pangambang Magkasakit

Tigil ang korupsyon, tigil ang anomalya. Mahusay at matinong pinuno sa tuktok ng COVID response strategy.
Alaga sa mga nag-aalaga. Sapat na sahod para sa frontliners, at sapat na suporta sa mga ospital. Para kung magkasakit ka, hindi mo kailangang pumila.
Libre at accessible na healthcare. Libreng konsulta gamit ang teknolohiya. Bawat barangay handa at may nurse.
Bakuna para sa lahat. Gobyerno ang pupunta sa komunidad mo.

2

Kalayaan sa Gutom

Kung may lockdown, may ayuda. At ang lockdown, sa targeted area lang.
Protektado ang trabaho. Suportang pinansyal sa maliliit na negosyo para hindi kailangang mag-lay off. Unemployment insurance para ang mawawalan ng trabaho, may tulong na makukuha sa gobyerno.
Palakasin ang agrikultura. Bukod sa kabuhayan para sa mangingisda at magsasaka, titiyakin natin: Dire-diretso ang produksiyon ng pagkain para sa mga Pilipino.

3

Kalayaan sa Kakulangan sa Edukasyon

Sa mga lugar na mayroong low prevalence ng COVID, buksan na ang mga eskuwela. Sa mga lugar na high prevalence, ang target: mabigyan ng device ang bawat estudyante. Lahat, dapat may libreng internet access sa de-kalidad na educational materials. Susuportahan natin ang mga guro at magulang.