"Kung may kumpiyansa sa pamumuno, papasok ang puhunan, lalago ang negosyo, at dadami ang trabaho."

- VP Leni Robredo

1

Ibalik ang tiwala sa Gobyerno

2

Gisingin ang lakas ng industriyang Pilipino

3

Wakasan ang Diskriminasyon sa Trabaho

4

Suporta sa Maliliit na Negosyo

5

Saluhin ang mga nawalan ng trabaho

1

Ibalik ang tiwala sa Gobyerno

Tama na ang palakasan, at gobyernong walang isang salita. Gawin nating patas ang merkado. Kung may kumpiyansa sa pamumuno, papasok ang puhunan, lalago ang negosyo, at dadami ang trabaho.

2

Gisingin ang lakas ng industriyang Pilipino

I-develop ang maritime industry. Isaayos ang mga regulasyon. Pararamihin at pahusayin pa ang Pilipinong marino, at palalakasin ang shipbuilding sa bansa.
Gawing sentro ng climate industry ang Pilipinas. Sa pagtutok sa sustainable at mas modernong practices sa agrikultura at pagtatayo ng green at resilient na imprastruktura, makakalikha tayo ng trabaho.
Palakasin ang tech industry sa Pilipinas. Sa industriyang ito, tatapatan ng mas malaking sahod ang husay ng Pilipino.
Buhayin ang manufacturing.

3

Wakasan ang Diskriminasyon sa Trabaho

Kung may kakayahan at handa kang magbanat ng buto, kahit may edad ka na at anuman ang natapos mo, anumang kasarian mo, karapatan mong maghanapbuhay.

4

Suporta sa Maliliit na Negosyo

Gobyerno ang pinakamalaking kustomer— kaya imamandato natin ang pag-prioritize sa maliliit na negosyo at magsasaka, kung may kailangang bilhin ang gobyerno.
Gaya ng nagawa na natin sa Angat Buhay, iuugnay natin ang maliliit na negosyo sa mas malawak na merkado.
Gagawin nating mas moderno at digital ang sistema; aalisin natin ang red tape, para maging mas madali ang pagnenegosyo.

5

Saluhin ang mga nawalan ng trabaho

Isang de-kalidad na retraining at skills-matching program para makasabay ka sa makabagong kaalaman.
Lilikha tayo ng Public Employment Program. Sa ilalim nito, gobyerno mismo ang magbibigay ng trabaho sa iyo.
Kung mawalan ka ng trabaho nang hindi mo kasalanan, makakaasa ka ng tulong at ayuda sa matibay na Unemployment Insurance program.